INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: urbanizmus

Tri kvality Petržalky

Tri kvality Petržalky

Čo sa môže zvyšok Bratislavy naučiť od miesta, ktoré domáci milujú a cudzí sa k nemu správajú vlažne. Komentovaná fotoprechádzka Petržalkou s urbanistom Igorom Markom. V polovici augusta publikoval Denník N veľký profil Petržalky – ódu na jej dobré vlastnosti. Petržalka je zelená a obyvatelia si život v nej chvália, píše reportáž.…
Petržalka ako pamiatka IV. – Žiaľ, originálne vzory sa zateplením prekryli

Petržalka ako pamiatka IV. – Žiaľ, originálne vzory sa zateplením prekryli

Ako vyše 40 rokov pracujúca historička – pamiatkárka na Mestskom ústave ochrany pamiatok mám čo povedať na tému panelákov a ich ochrany. Do zoznamu pamätihodností MČ Bratislava-Staré Mesto som navrhla prvý panelový dom v Bratislave, Kmeťovo nám. 4-5 (postavený v r. 1956) a prvú panelovú školu v Bratislave (postavenú 1957-58) v Mierovej kolónii zasa do zoznamu pamätihodnosti MČ Nové Mesto.…
Petržalka ako pamiatka III. – Ochraňovať len čo je komplexné, pôvodné a vyzreté

Petržalka ako pamiatka III. – Ochraňovať len čo je komplexné, pôvodné a vyzreté

Otázka pamiatkovej ochrany urbanistických súborov je zložitá a vyžaduje si diferencovaný prístup. Iný je náhľad na vykryštalizované súbory, ktoré majú za sebou niekoľkostoročnú históriu a boli vytvorené inými generáciami – a tá naša sa rozhodla toto kultúrne dedičstvo posunúť ďalej. Na zábezpeku istej „stability“ boli mnohé historické štruktúry, aj vďaka množstvu vzácnych stavebných pamiatok na svojom území (napríklad národné kultúrne pamiatky), zákonom vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie s najvyšším alebo mestské pamiatkové zóny s nižším stupňom ochrany.…
Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… I.

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… I.

Zatiaľ sa hovorí o možnom zlome. Ten nastane vo chvíli, keď české ministerstvo kultúry na návrh Národného pamiatkového ústavu vyhlási brnianske panelákové sídlisko Lesná za pamiatkovú zónu a zapíše ho do zoznamu českých kultúrnych pamiatok, ktoré treba ochraňovať. Paneláková ochrana sa však nekončí len Lesnou, pokračovať sa má pražskými sídliskami Ďáblice a Invalidovna, kladenskou Sitnou, Bartošovou štvrťou v Zlíne… A čo my, na Slovensku?…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201