INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: urbanistická súťaž

Prezentácia návrhu víťaza centrálnej osi Petržalky v CC Centre je zrušená

Prezentácia návrhu víťaza centrálnej osi Petržalky v CC Centre je zrušená

Dnes, 23. apríla 2014, požiadal pán Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. – autor víťazného súťažného návrhu urbanistickej súťaže návrhov na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky o ospravedlnenie a odvolanie verejnej prezentácie. Mestská časť ju plánovala uskutočniť vo štvrtok 24. apríla 2014 v petržalskom CC Centre.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201