INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: úpravy

Detské ihriská budú bezpečnejšie a zábavnejšie

Detské ihriská budú bezpečnejšie a zábavnejšie

Verejné detské ihriská musia podľa platných právnych noriem spĺňať prísne bezpečnostné a hygienické kritériá. Ide hlavne o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo hracích prvkov, povrchu tlmiaceho náraz, plánovanú údržbu zariadení a kontrolu ich prevádzky, pravidelnú kontrolu pieskovísk. Pätnásť z takmer päťdesiatich ihrísk mestská časť v najbližších dňoch vybaví gumenými rohožami a novými hracími prvkami.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201