INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku

Ekonomická univerzita vám ponúka štúdium na UNIVERZITE TRETIEHO VEKU. Začína v októbri 2016  v odboroch : Marketing, finančná a spotrebiteľská gramotnosť Medzinárodný cestovný ruch a klient Štúdium na UTV trvá 2 akademické roky (4 semestre), je to ucelený vzdelávací program určený pre seniorov a širokú verejnosť, ktorý odborne garantujú skúsení  pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201