INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Ulita

Deň detí na sídlisku Kopčany

Deň detí na sídlisku Kopčany

Deň detí sa s Ulitou na sídlisku Kopčany oslavoval oneskorene – bolo treba počkať, kým sa počasie trochu umúdri. Tím Ulity zorganizoval akciu začiatkom júna s podporou skautov a skautiek z 1. zboru Baden-Powella z Bratislavy, ktorí pripravili pre deti zábavné stanovištia s témou Cirkus. Deti na stanovištiach plnili rôzne úlohy – budili opičky na strome, pomáhali skákať tuleňom do vody, hľadali stratené zvieratká, farbili pávovi pierka, nosili prasiatkam zemiaky, skúšali, či sú tiež také ohybné ako šašo… Dobrovoľníci boli nadšení z nasadenia detí a ich chuti hrať sa.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201