INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Ulita o.z. deti

Ulitu máme už 10 rokov

Ulitu máme už 10 rokov

Je to neuveriteľné, ale Ulita pôsobí na sídlisku Kopčany už celých 10 rokov! Aj ten minulý bol mimoriadne bohatý na aktivity a zážitky. Tešíme sa, že sa  podarilo zachovať všetky naše služby a rozbehnúť aj nové aktivity. K našim klasickým projektom patrí predškolská príprava, v rámci ktorej sa pripravovali deti v predškolskom veku, alebo žiaci nultého ročníka, na nástup do školy.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201