INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: údržba ciest

Najlepšie riešenie je  systémové

Najlepšie riešenie je systémové

Minulý týždeň na programe zasadnutia poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka bolo 22 bodov. Časť tvorili návrhy na prenájom nebytových priestorov, z ostatných návrhov rezonovali témy týkajúce etického kódexu volených predstaviteľov (viac na str. 11) a podpory petržalských poslancov v rokovaniach o zlom technickom stave komunikácií na území hlavného mesta.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201