INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: učiteľ

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v roku 2018 organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.…
Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ schválili poslanci na marcovom zasadnutí. Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka k zavádzaniu a uplatňovaniu inovatívnych projektov vo výučbe. Mestská časť Bratislava–Petržalka vyzýva všetkých pedagógov základných škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti na predkladanie projektov do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac.…
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v tomto roku organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší učitelia a vychovávatelia našich škôl. Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie tých pedagógov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich detí a žiakov, ich zákonných zástupcov ale možno aj svojich kolegov.…
Petržalka poďakovala učiteľom

Petržalka poďakovala učiteľom

Poznáme najúspešnejšiu petržalskú školu roka 2012, deväť pedagógov, ktorí dosiahli výnimočné úspechy a tri mená navždy zapísané v spomienkach bývalých žiakov a rodičov. „Prekvapenie, radosť, zadosťučinenie a záväzok. Veľmi si to užívam a som nesmierne šťastná za všetkých kolegov, zamestnancov školy,“ zhrnula bezprostredné pocity Mgr.…
Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Po kladných ohlasoch v predchádzajúcich piatich ročníkoch pristúpila petržalská samospráva k vyhláseniu VI. ročníka projektu – Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Cieľom celopetržalského projektu je nájsť učiteľa, vychovávateľa, pre ktorého sa práca v školstve stala poslaním, do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložil nové, netradičné formy práce a dokázal pomôcť aj v najťažších životných situáciách.…
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Petržalka aj v tomto roku bude organizovať slávnostný aktív pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Na podujatí si prevezmú ocenenia pedagogickí zamestnanci, ktorí sa počas svojej dlhoročnej kvalitnej pedagogickej práce stali príkladom pre kolegov a žiakov, predstavovali vždy mimoriadnu oporu a človeka ochotného pomôcť svojou radou, názorom, postojom.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201