INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: účasť

Hlasovať možno aj nijako

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa od decembra 2010 celkovo stretlo 29-krát. Z verejne dostupných zdrojov sme sa preto bližšie pozreli na to, ako boli miestni poslanci aktívni v procesoch rozhodovania o tom, kam pôjdu peniaze z rozpočtu, čo sa bude v Petržalke stavať, opravovať, obnovovať, ale napríklad aj ako im záleží na tom, kto bude riadiť miestne podniky.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201