INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: triedy

Pred prvým zvonením

Pred prvým zvonením

Vyučovanie v základných školách sa začína v pondelok 5. septembra. Do 36 tried nastúpi v školskom roku 2016/2017 až 712 prváčikov. Spolu bude 11 petržalských základných škôl navštevovať 4 619 žiakov, čo je o 214 žiakov viac ako pre desiatimi rokmi. Z celkového počtu 233 tried bude otvorených 14 špeciálnych tried s počtom 107 žiakov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201