INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: tradície

Farebný svet na Lietavskej

Farebný svet na Lietavskej

Od roku 2010 sa Materská škola na Lietavskej ulici pravidelne stáva organizátorkou multikultúrnych projektov pre deti petržalských materských škôl a hostí. Tohtoročný 4. máj sa znovu stala materská škola miestom tvorivosti, farieb, fantázie a prezentácie rozličných kultúr. Učiteľky premenili priestory materskej školy na všetky kontinenty sveta, o ktorých si pripravili prezentácie a spestrili ich kulisami charakterizujúcimi krajiny.…
Čo vyrástlo v Petržalke na betóne

Čo vyrástlo v Petržalke na betóne

„Že vraj Lúčka? Aká Lúčka, čo za Lúčka, zbláznili sa? Veď vyrastajú na betóne. Lúku videli iba ak v televízii, či v nejakej rekreačnej zóne. Čo z nich bude v tom ustavičnom hluku, zhone. Nevedia však, čo „MY“ vieme. Betón zakliať, aby zvonil v lúčnom tóne,“  To je tá najkrajšia charakteristika detského folklórneho súboru, ktorý vznikol v Petržalke na ZŠ Budatínska a tento rok oslávil 30. výročie.…
Žijeme s ostatnými

Žijeme s ostatnými

Korene každej obce a mesta historicky vychádzajú z komunít, ktoré žili na určitom území. Presnejšie na dedinách. Z niektorých sa vývojom, presídľovaním, industrializáciou a všestranným rozvojom služieb stali mestá. Ostatné zostali v pôvodnej podobe obcí. Napriek tomu, že v obciach žije len niečo cez 16 % populácie, zachovávajú si svoju jedinečnosť, dotvárajú kolorit regiónov a stovky rokov sú nositeľmi tradícií a pôvodného čara vidieka.…
Tak vinšujeme vám – Krásne Vianoce, v rodine pohodu a darov horu

Tak vinšujeme vám – Krásne Vianoce, v rodine pohodu a darov horu

Jedinečnosť vianočných sviatkov pretrváva stáročia a nech zrod tejto krásnej tradície pripisujeme príchodu Spasiteľa alebo iba cirkevnej snahe nahradiť pohanské oslavy slnovratu v časoch christianizácie Ríma niečím duchovnejším, v jednom sa zhodneme. Mali by to byť sviatky pekné, prežívané v rodinnom kruhu plnom lásky, človečenského porozumenia a pokoja v srdci každého z nás.…
Missku budú obdivovať v kostole

Missku budú obdivovať v kostole

Pred chvíľou od suseda odišli dvaja chlapi. Skúmavo si prezerali krásnu striebornú jedličku, čosi premerali a potom povedali, že dvadsiateho decembra opäť prídu, aby ju spílili. Sused sa už dlhší čas sťažoval, že mu pre ňu nesvieti slnko do izby, to by však do jari určite počkalo.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201