INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: tovar

Chcete byť súčasťou Dní Petržalky?

Chcete byť súčasťou Dní Petržalky?

Naša mestská  časť  spoločne so Závodiskom v rámci prípravy Galaprogramu, ktorým 18. júna vyvrcholia Dni Petržalky oznamuje všetkým záujemcom o predaj občerstvenia a ostatného  tovaru (drobné umelecké, remeselné výrobky a pod.), že žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánkoch je možné zaslať poštou, alebo podať osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr do 6. mája 2016.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201