INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: testy zrelosti

Aj nadpriemerne inteligentné dieťa môže byť nezrelé

Aj nadpriemerne inteligentné dieťa môže byť nezrelé

Začiatkom februára petržalskí predškoláci absolvujú zápis. Počas neho si školy budúcich prváčikov testujú, či sú na prvú triedu pripravení. Čo-to však už rodičom naznačili testy, ktoré v materských školách koncom roka urobilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sídli na Hrobákovej ulici.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201