INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Testovanie 9

V Petržalke sa na testovaní zúčastní 337 deviatakov

V Petržalke sa na testovaní zúčastní 337 deviatakov

V stredu, 12. marca, čaká žiakov 9. ročníkov základných škôl testovanie najskôr zo slovenského jazyka a literatúry a potom z matematiky. Žiaci, ktorí sa z objektívnych príčin nezúčastnia na testovaní v riadnom termíne ho absolvujú 25. marca. V Petržalke sa na testovaní zúčastní 337 deviatakov v 11 základných školách, ktoré zriaďuje mestská časť.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201