INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: teplá voda

Ceny tepla v Petržalke klesnú

Ceny tepla v Petržalke klesnú

Dodávateľ tepla v Petržalke, spoločnosť Dalkia, a.s. zníži cenu tepla. Predstavenstvo spoločnosti odobrilo cenový návrh, podľa ktorého budú Petržalčania napojení na centrálne vykurovanie v roku 2015 platiť za teplo o 5,1 % menej ako v tomto roku. Definitívne musí cenu ešte schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).…
Letné odstávky teplej vody v júni

Letné odstávky teplej vody v júni

Pri odstávke pozor na vodu z „červeného kohútika“ – Ak počas odstávky teplej vody odpúšťate vodu z „červeného kohútika“, spotreba vody sa meria na vodomere teplej vody. Spoločnosť Dalkia a.s. preto odporúča, aby obyvatelia počas dní letnej odstávky neotvárali „kohútik“ teplej vody. Aby sa predišlo nedorozumeniam a problémom pri nábehu dodávky teplej vody, odporúčame správcom domov po ukončení letných odstávok dôkladne odvzdušniť stúpačiek teplej vody v objektoch.…
Harmonogram letných odstávok teplej úžitkovej vody

Harmonogram letných odstávok teplej úžitkovej vody

Od 16. júna (23. h) do 24. júna (5. h) Bosákova 3 Furdekova 1-3, 5-7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19-21, 23-25 Haanova 1-3, 2-4, 6-8, 7, 9, 10, 11-21, 28, 29, 31-41, 36, 38, 40-42, 44, 46 Mlynarovičova 1-3, 2, 4, 6, 5-7, 9-11, 10, 12, 13-15, 14-16, 17-19, 18-20, 21, 22-24 Pankúchova 4 Černyševského 1-3 Farského 14-16, 18-22, 24 Jungmanova 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, pošta Macharova 3-7, 9-11 Pifflova 2-4, 6-8, 10 Vavilovova 1-37, 5-7, 2-6, 8-16, 18, 20-22, 24-26 Vlastenecké námestie 1, 7-8, 9-10, 3 – Samoška, DM drogéria, FaxCopy Wolkrova 1-3, 4, 5-9, 11-13, 17-19, 21-23, 25-29, 31-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45   Od 23. júna (23. h) do 1. júla (5. h) Andrusovova 1, 3, 5, 7, 2-6, 8-10 Fedinova 1-5, 2-4, 6-8, 9, 10-12, 14-16, 16/A, 18-20, 22-24 Jiráskova 5-7 Prokofievova 2, 5, 6-12, 14-16 Ševčenkova 1-5, 7-9, 11, 13-15, 17-19, 21, 25-27, 29-33, 35 Švabinského 1-5, 2-6, 8-10, 12-14, 16-18 Čapajevova 2, Iljušinova 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Jiráskova 2-8, 8-10 Markova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Pajštúnska 1 Švabinského 7 Tupolevova 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 9-15, 10-14, 16-18, 20, 21, 22, 24   Od 30. júna (23. h) do 8. júla (5. h) Bohrova 1, 3-5, 7-9, 11, 22 Einsteinova 35 Kapicova 1, 2, 4-6, 5-7, 11, 13-15 Lenardová 2-4, 6-8 Nobelovo námestie 1, 5, 6, 7-8, 9-10 Pečnianska 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-21, 23-25, 27, 29, 31, 33 Planckova 1-3, 2-4, D6-21, D6-22 Beňadická 1, 2-4, 3, 5-7, 8-10, 9-11, 12-14, 13-15, 16, 17-19, 20-22, 28-36, 38, 38/A Lietavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Šášovská 2-6, 8-12, 14-16 Vígľašská 1 Vyšehradská 1-5, 6, 8, 7-9, 10, 11-15, 12-14, 16-18 O júlových termínoch odstávok teplej úžitkovej vody vás budeme informovať v nasledujúcom čísle PN.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201