INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Tenisová škola Petržalka

Trofej do Petržalky po štvrtýkrát

Trofej do Petržalky po štvrtýkrát

Tenisová škola Petržalka je prvým klubom v 13-ročnej histórii Detského Davis Cupu a Fed Cupu, ktorému sa podarilo získať titul Majster Slovenska štyrikrát. Po rokoch 2005 – chlapci, 2006 – chlapci aj dievčatá ešte so starým názvom TŠ Trčka&Kurek sa stali po finále s TK Žilina dňa 8. októbra dievčatá z Tenisovej školy Petržalka víťazkami – Majsterkami Slovenska.…
Šport je súčasťou Dní Petržalky

Šport je súčasťou Dní Petržalky

Športové podujatia jubilejného 20. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky 2017 sa uskutočnili v termíne od 10. mája do 10. júna. Uskutočnilo sa 19 plánovaných športových podujatí, z toho 13 športových akcií zabezpečovalo oddelenie školstva a športu  v spolupráci so spoluorganizátormi (TPŠ – Tenisová škola Petržalka, ŠAK Run for Fun, MŠKI Petržalka, ZR Budatínska 61, Vivus, Budúcnosť nádejí, o.z., ŠŠK BSC Bratislava, Petržalská plaváreň a Kultúrne zariadenia Petržalky.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201