INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: televízia

Hovoríme s herečkou Martinou Tomanovou

Hovoríme s herečkou Martinou Tomanovou

Martina Tomanová patrí do skupiny mladých začínajúcich herečiek. Aj napriek skutočnosti, že má iba 16 rokov, hrá v úspešnom seriáli RTVS Tajné životy Emu Krajčovičovú. V súčasnosti študuje druhý rok herectvo na bratislavskom konzervatóriu. Okrem herectva sa intenzívne venuje spevu a tancu. Láska k herectvu ju pritiahla, už ako šesťročné dievčatko do divadla Alkana, bola členkou Detskej rozhlasovej dramatickej družiny, odkiaľ sa dostala až k dabingu.…
Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose

Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka zvolal na utorok 24. februára 2015 rokovanie miestneho zastupiteľstva. Na programe rokovania je celkovo 24 bodov, ktoré sa týkajú všeobecne záväzných nariadení, majetkových prevodov ako aj informatívnych správ z oblasti školstva, či kontrolná činnosť hlavného kontrolóra. Poslanci miestneho zastupiteľstva prerokujú Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č.…
Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť…

Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť…

Televízia Bratislava už začala vysielať program zameraný na Petržalku. Počas tohto roka metropolitná televízia prinesie okrem záznamov z rokovaní miestneho zastupiteľstva aj rôzne reportáže, besedy a rozhovory na zaujímavé témy a atraktívnych hostí. Každý týždeň TV BA po-núkne 13-minútový blokaktuálnych informácií Petržalských 13.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201