INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Tatiana Rossová

Starostovia riešenie majú,  na ťahu je magistrát

Starostovia riešenie majú, na ťahu je magistrát

Predstavitelia hlavného mesta predkladajú stále nové a nové termíny, kedy by mal byť spustený nový mestský parkovací systém – po už zabudnutých minuloročných termínoch ďalší reálne nesplniteľný apríl 2013 nahradil 1. júl s tzv. krízovým variantom 1. september 2013. Mestské zastupiteľstvo pritom za uplynulé dva roky neprijalo jeden jediný dokument, ktorý by mesto oprávňoval, alebo splnomocňoval na to, aby vôbec niečo začalo robiť.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201