INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: ŠZŠ Žehrianska

Boli sme na Devíne

Detská organizácia Bratislavský Fénix zorganizovala pre deti zo špeciálnej školy Žehrianska putovanie po Dunaji na hrad Devín. Putovanie finančne podporil Miestny úrad Petržalka. Pre deti to bolo veľmi pekné podujatie. Mali možnosť prežiť panoramatickú plavbu popod bratislavské mosty s nezvyčajnými pohľadmi na mesto z paluby vyhliadkovej lode.…
Prípravný ročník na Žehrianskej

Prípravný ročník na Žehrianskej

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy s materskou školou na Žehrianskej ulici v Petržalke oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 sa v škole otvárajú triedy prípravného ročníka. Sú určené pre deti s odkladom školskej dochádzky. Zároveň pozývame rodičov týchto detí na Deň otvorených dverí spojený s ukážkou vyučovacej hodiny v prípravnom ročníku. …
Prípravka na Žehrianskej

Prípravka na Žehrianskej

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy s materskou školou na Žehrianskej ulici v Petržalke oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 sa v škole otvárajú triedy prípravného ročníka. Sú určené pre deti s odkladom školskej dochádzky. Zároveň pozývame rodičov týchto detí na Deň otvorených dverí spojený s ukážkou vyučovacej hodiny v prípravnom ročníku.…
Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

V minulom čísle sme informovali o prípravnom ročníku v Základnej škole internátnej na Vlasteneckom námestí. Dnes predstavíme triedu na Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Žehrianskej ulici. Vyučovacie osnovy v oboch prípravných triedach sú rovnaké, rozdiel medzi školami však je. ZŠI na Vlasteneckom prijíma do prípravného ročníka len deti, ktoré si vyžadujú logopedickú starostlivosť.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201