INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: sviatky

Všetko o odvoze odpadu v Bratislave počas vianočných a novoročných sviatkov

Všetko o odvoze odpadu v Bratislave počas vianočných a novoročných sviatkov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. sa o odvoz zmesového komunálneho aj triedeného odpadu v hlavnom meste opäť postará aj počas vianočných a novoročných sviatkov. Odvoz odpadu sa na nový rok posunie o deň neskôr Odvoz odpadu vykonáva spoločnosť OLO od pondelka do soboty, s výnimkou dvoch dní v roku – Nového roka a Veľkonočného pondelka.…
Čas radosti a veselosti v Dome tretieho veku

Čas radosti a veselosti v Dome tretieho veku

S príchodom adventu sa v Dome tretieho veku začal čas radosti a veselosti. Je to obdobie, počas ktorého kolektív Domu tretieho veku pripravil pre svojich obyvateľov výnimočné predvianočné zážitky.   Na sviatok sv. Mikuláša dňa 6. decembra do zariadenia zavítal sv. Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí so sebou priniesli vianočnú náladu a vrece plné sladkostí.…
Právna poradňa bude tiež sviatkovať

Právna poradňa bude tiež sviatkovať

S blížiacimi sa Vianočnými sviatkami by sme chceli Petržalčanov informovať, že aj pani doktorka Jarmila Doleželová, ktorá už viac ako tri roky poskytuje svoje cenné rady bez nároku na odmenu obyvateľom, si pôjde oddýchnuť a sviatky strávi v kruhu rodiny a svojich najbližších.…
Škôlky počas sviatkov

Škôlky počas sviatkov

Aj v tomto roku v čase medzi  vianočnými sviatkami budú môcť rodičia využívať služby dvoch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tentokrát sú to MŠ Macharova a MŠ Röntgenova. Ostatných 21 MŠ bude mať prevádzku prerušenú. Informácie pre rodičov budú mať zverejnené jednotlivé materské školy aj na svojich informačných nástenkách a na web stránke MŠ.…
Z online diskusie o pristavovaní veľkokapacitných kontajnerov počas Sviatku všetkých svätých

Z online diskusie o pristavovaní veľkokapacitných kontajnerov počas Sviatku všetkých svätých

V pondelok 7. októbra v rámci pravidelnej on-line diskusie dostal starosta otázku od Igora S. z Hrobákovej ulice, či by bolo možné zmeniť termín pristavenia veľkokapacitného kontajnera na Hrobákovej ulici: „Dobrý deň pán starosta, podľa jesenného rozpisu veľkokapacitných kontajnerov je určené, že na Hrobákovu 1 – 7 , ale aj ostatné bude dovezený kontajner 1. novembra 2013 piatok – sviatok – Dušičky, to znamená, že tieto kontajnery budú umiestnené vtedy, keď prevažná väčšina našich obyvateľov bude mimo svojho bydliska, kontajner bude odvezený v pondelok ráno, viete niečo s tým urobiť, aby nám, ale aj ostatným, bol určený iný termín?…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201