INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: súťaž

Umenie z odpadu – súťaž

Umenie z odpadu – súťaž

Čo je pre niekoho odpad, pre druhého môže byť materiálom pre umelecké dielo. V posledných rokoch sa celosvetovo rozširuje fenomén waste art, teda umenia z odpadu, a svoje miesto už pomaly nachádza aj na Slovensku. V apríli sa môžu do súťaže zapojiť všetci, ktorí dokážu aj z nepotrebného vytvoriť niečo krásne.…
Naša súťaž

Naša súťaž

Chceli by ste byť aj vy na tomto koncerte? Nie je to až taký problém! Stačí odpovedať na otázku: Koľko kultúrnych stánkov spravuje MČ Petržalka? Správnu odpoveď posielajte na sutazimspn@gmail.com do 25.1. 2018 Zo správnych odpovedí vyžrebujeme piatich z vás, ktorí od nás dostanú po dve vstupenky.…
Petržalka pripravuje  súťaž

Petržalka pripravuje  súťaž

Rekonštrukčné práce na  prvej fáze obnovy Domu kultúry Lúky  budú ukončené v priebehu letných mesiacov. Mestská časť má záujem, aby  novootvorenú  kaviareň a  detský kútik prevádzkovali osoby, ktoré týmto službám rozumejú a budú vybraté v transparentnej súťaži. V novo pripravených priestoroch pribudne i coworking  a informačné centrum, celkovo bude Dom kultúry Lúky viac otvorený verejnosti.  …
Novodobo so Shakespearom

Novodobo so Shakespearom

Novodobo so Shakespearom je súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Je určená pre žiakov petržalských základných škôl. Táto súťaž má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. V ZŠ Tupolevova sa uskutočnil už jej 12. ročník. Predtým sa súťaž konala pod vedením pani Bačovej z vtedajšej ZŠ Hálova, najstaršie ročníky súťaže zastrešovalo CVČ Gessayova 6.…
Varíte fantastický guláš? Dokážte to!

Varíte fantastický guláš? Dokážte to!

Päťtýždňový festival Dni Petržalky vyvrcholí celodenným Galaprogramom, na ktorom sa okrem iného bude súťažiť aj vo varení gulášu. Súťaže sa môžu zúčastniť najmenej 2 a najviac 5 členné družstvá. Maximálne môže súťažiť 13 družstiev. Súťažné družstvá nesmú mať v názve meno žiadnej politickej strany a vyplnenú prihlášku musia zaslať najneskôr 30. apríla na marta.droppova@kzp.sk.…
Doplnené: Súťažíme o lístky! – apríl Malá scéna

Doplnené: Súťažíme o lístky! – apríl Malá scéna

Súťažte s nami o dva lístky na predstavenie do divadla Malá scéna podľa vlastného výberu. Súťažná otázka: V ktorej časti Petržalky vyrastie PUMPPARK pre bikros?  Odpoveď spolu s vaším menom a číslom predstavenia, ktoré chcete navštíviť pošlite najneskôr do 3.4.2017 na sutazimspn@gmail.com Lístky budú pripravené v pokladni v divadla Malá scéna na meno + Petržalské noviny Sein Bildnis wunderselig (* v nemeckom jazyku) – štvrtok 06.04.2017, 19.30 – Hudobno-divadelné dielo, v ktorom herečka a lyrická sopranistka Nina Omilian, sopranistka Teresa Hoerl a klavirista Anja Götze osvetľujú život Clary a Roberta Schumannovcov.…
Obľúbená čitateľská súťaž

Obľúbená čitateľská súťaž

Mladí čitatelia sa môžu opäť zapojiť do obľúbenej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorej  spoluorganizátorom je Bratislavský samosprávny kraj. Čitatelia z materských, základných a stredných škôl tak môžu svoje práce posielať do súťaže až do konca marca 2017. Súťaž „Vráťme knihy do škôl“ odštartovala svoj šiesty ročník.…
Súťažíme o lístky! – výherci december

Súťažíme o lístky! – výherci december

Decembrovú radosť v podobe získaného lístku získavajú títo výherci: Súťaž – Petržalská plaváreň – Vladimíra Krutková VIANOČNÝ KONCERT Márie Čírovej a Robom Opatovským – Sana Blešová Organový recitál v bratislavskej REDUTE  – Jana Davidová Organ – Mário Bošanský Filharmonici s Daliborom Karvayom – Jana Tartaľová Najstaršie remeslo –  NOVÁ SCÉNA – Rudolf Štilhammer Súťaž  – MALÁ SCÉNA Hrdina západného sveta – 7.12.2016 – Zlatica Grígelová Maškaráda – 9.12.201 – T.…
Súťažíme o lístky! – december Malá scéna

Súťažíme o lístky! – december Malá scéna

Súťažíme s Divadlom Malá scéna o dva lístky na jednu zo šiestich divadelných hier podľa vlastného výberu. Súťažná otázka: Na akej ulici sídli Petržalská plaváreň? Odpoveď spolu s vaším menom a číslom predstavenia, ktoré chcete navštíviť pošlite najneskôr do 2. decembra 2016 na sutazimspn@gmail.com Lístky budú pripravené v pokladni v divadla Malá scéna na meno + Petržalské noviny 1./ Hrdina západného sveta – 7.12.2016 (2 lístky) 2./ Maškaráda – 9.12.2016 (2 lístky) 3./ Othello – 13.12. 2016 (2 lístky) 4./ Panna Jana a Čajka – 15.12.2016 (2 lístky) 5./ Spoveď II.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201