INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: rozvoj

Petržalka pozýva na diskusiu o jej ďalšom rozvoji

Petržalka pozýva na diskusiu o jej ďalšom rozvoji

Mestská časť začala intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 odsúhlasením návrhu na jeho realizáciu na júnovom zastupiteľstve. Už 29. júla sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovných skupín a nasledovalo prvé verejné prerokovanie. Až do konca augusta mohli obyvatelia prostredníctvom dotazníka posielať svoje postrehy, pripomienky, návrhy k tvorbe tohto pre Petržalčanov strategického dokumentu.…
Dotazník o Petržalke

Dotazník o Petržalke

V súčasnosti prebieha v mestskej časti proces tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Petržalka na roky 2016 – 2023, ktorého cieľom je analyzovať aktuálne prostredie a stav mestskej časti, následne identifikovať hlavné faktory a stratégiu rozvoja do budúcnosti. Na vytváraní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka môže participovať každý obyvateľ Petržalky prostredníctvom krátkeho dotazníka.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201