INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: rozprávky

Ako knihy oslavovali

Ako knihy oslavovali

Aj keď si už počítače a rôznorodá digitálna technika našli v naše materskej škole miesto, na knihy nezabúdame. Radi z nich čítame, prezeráme si ich a tiež sa z nich učíme. Sprevádzajú  nás celý rok takmer každodenne a pretože je  marec – mesiac knihy, rozhodli sme sa, že ich sviatok pekne oslávime.…
Rozprávky škôlkarom čítajú seniori

Rozprávky škôlkarom čítajú seniori

Petržalský projekt Reťaz skúseností – most generácií, ktorý realizovala samospráva s finančnou podporou Nadácie Orange v roku 2012 stále žije a seniori spolu so školákmi budujú nové prepojenia v podobe spoločných zážitkových aktivít a rôznych podujatí. Myšlienka osloviť riaditeľku a klientov Domova tretieho veku na Poloreckého ulici, aby chodievali čítať deťom do materskej školy vznikla potom, čo sa materská škola zapojila do kampaní OZ Celé Slovensko číta deťom.…
Rozprávky v starom aj novom šate

Rozprávky v starom aj novom šate

Múzeum školstva a pedagogiky sídliace v Petržalke a Miestna knižnica Petržalka pripravili vzdelávací program, v ktorom spoznáte rozprávky v starom a novom šate. Od januára na deti materských škôl a žiakov I. stupňa ZŠ čaká hravé čítanie a premietanie v múzeu a knižnici.…
Malí ilustrátori môžu opäť maľovať príbehy o Bratislave

Malí ilustrátori môžu opäť maľovať príbehy o Bratislave

Múzeum mesta Bratislavy pokračuje v príprave knihy Maľované dejiny Bratislavy, ktorú ilustrujú deti a študenti. Podobne ako vlani aj teraz budú malí ilustrátori maľovať obrázky do knihy na základe príbehov, ktoré im prerozpráva v Starej radnici historik Pavel Dvořák. Už 14. februára bude rozprávať o osamelých hroboch na Kamzíku či o rakúsko-pruskej vojne, ale aj o diele inžiniera Lanfanconiho na Dunaji či o tom, čo sa skrývalo pod tapetami Primaciálneho paláca.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201