INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: rozpočet

Najviac peňazí pôjde na vzdelávanie

Najviac peňazí pôjde na vzdelávanie

Vraciame sa k decembrovému zasadnutiu petržalských poslancov, ktorí schválili rozpočet na tento rok. Na čo teda pôjde najviac peňazí? Petržalka bude tento rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 36 miliónov eur. „Tento rozpočet sa robil trochu ťažšie, lebo poslanci boli v tomto veľmi aktívni a dostali sme množstvo poslaneckých priorít oproti predchádzajúcim rokom,“ povedal starosta Vladimír Bajan.…
Poslanci rokovali o rozpočte, ale aj o Petržalských novinách

Poslanci rokovali o rozpočte, ale aj o Petržalských novinách

Decembrové zasadnutie petržalských poslancov sa malo prioritne venovať rozpočtu na budúci rok. No ešte predtým, než sa k diskusii o tomto najdôležitejšom dokumente pre fungovanie mestskej časti dostali, na návrh poslanca Petra Cmoreja rozhodovali o budúcnosti Petržalských novín. Jeho návrh spočíval v tom, aby si mestská časť neobjednala žiadne ďalšie číslo našich novín, prípadne, aby starosta vypovedal zmluvu s Petržalskými novinami.…
Čo tento rok čaká Petržalku?

Čo tento rok čaká Petržalku?

Nielen petržalský rozpočet, ale rozpočty viacerých mestských častí mohli byť vážne ohrozené. Mesto totiž nastavilo príjmovú časť rozpočtu pri dani z príjmov fyzických osôb nižšie, než je odhad štátu, čo je z pohľadu tvorby rozpočtu absolútne vylúčené a doteraz sa tak nestalo.…
Petržalka má rozpočet na ďalší rok

Petržalka má rozpočet na ďalší rok

Poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili najdôležitejší dokument pre budúcoročné fungovanie Petržalky. Nielen petržalský rozpočet, ale rozpočty viacerých mestských častí mohli byť vážne ohrozené. Mesto totiž nastavilo príjmovú časť rozpočtu pri dani z príjmov fyzických osôb nižšie, než je odhad štátu, čo je z pohľadu tvorby rozpočtu absolútne vylúčené a doteraz sa tak nestalo.…
Petržalka chystá rozpočet

Petržalka chystá rozpočet

Poslanci budú na svojom decembrovom zasadnutí schvaľovať rozpočet. Momentálne sa dolaďujú príjmy, ale najmä výdavky, mestská časť  starostlivo zvažuje každú položku. Treba vziať do úvahy všetko, čo mestská časť musí „zaplatiť“. Starostlivosť o školy, škôlky, seniorov, odkázaných na sociálnu výpomoc, o čistotu, zeleň… najskôr treba naplniť literu zákona, a teda aj prenesený výkon štátnej správy, na čo už dávno peniaze od štátu nestačia a musí vypomôcť petržalský rozpočet – na matriku, stavebný úrad, školy… Až keď odrátame, čo je nevyhnutné, až potom sa dá diskutovať o tom, ako sa rozdelí zvyšok.…
O rozpočte, poplatku, ale aj o divadle

O rozpočte, poplatku, ale aj o divadle

Októbrové rokovanie petržalských poslancov malo, ako obyčajne, bohatý program. Hovorilo sa o mnohých závažných témach. Poslanci mimoriadne zaradili do programu tému budovy bývalej MŠ na Krásnohorskej, ktorá patrí BSK. Petržalskí poslanci po dlhšej j diskusii neodsúhlasili zámer prevzatia objektu na Krásnohorskej ulici od Bratislavského samosprávneho kraja a to hneď z niekoľkých dôvodov.…
Poslanci hovorili o výstavbe aj o národnom parku

Poslanci hovorili o výstavbe aj o národnom parku

Petržalské miestne zastupiteľstvo malo na svojom utorkovom zasadnutí (20. 9.) opäť bohatý program. Najdôležitejšími bodmi nepochybne bola regulácia investičných činností, úprava rozpočtu a podpora národnému parku Podunajsko. Regulácia investičných činností Udalosti posledných dní, kedy je Petržalka atakovaná zámerom výstavby veľkých objemov v blízkosti Sadu Janka Kráľa, primäli volených zástupcov tejto mestskej časti zaoberať sa nástrojmi, ktoré majú na reguláciu tejto a podobných aktivít.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201