INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: rozpočet

Čo tento rok čaká Petržalku?

Čo tento rok čaká Petržalku?

Nielen petržalský rozpočet, ale rozpočty viacerých mestských častí mohli byť vážne ohrozené. Mesto totiž nastavilo príjmovú časť rozpočtu pri dani z príjmov fyzických osôb nižšie, než je odhad štátu, čo je z pohľadu tvorby rozpočtu absolútne vylúčené a doteraz sa tak nestalo.…
Petržalka má rozpočet na ďalší rok

Petržalka má rozpočet na ďalší rok

Poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili najdôležitejší dokument pre budúcoročné fungovanie Petržalky. Nielen petržalský rozpočet, ale rozpočty viacerých mestských častí mohli byť vážne ohrozené. Mesto totiž nastavilo príjmovú časť rozpočtu pri dani z príjmov fyzických osôb nižšie, než je odhad štátu, čo je z pohľadu tvorby rozpočtu absolútne vylúčené a doteraz sa tak nestalo.…
Petržalka chystá rozpočet

Petržalka chystá rozpočet

Poslanci budú na svojom decembrovom zasadnutí schvaľovať rozpočet. Momentálne sa dolaďujú príjmy, ale najmä výdavky, mestská časť  starostlivo zvažuje každú položku. Treba vziať do úvahy všetko, čo mestská časť musí „zaplatiť“. Starostlivosť o školy, škôlky, seniorov, odkázaných na sociálnu výpomoc, o čistotu, zeleň… najskôr treba naplniť literu zákona, a teda aj prenesený výkon štátnej správy, na čo už dávno peniaze od štátu nestačia a musí vypomôcť petržalský rozpočet – na matriku, stavebný úrad, školy… Až keď odrátame, čo je nevyhnutné, až potom sa dá diskutovať o tom, ako sa rozdelí zvyšok.…
O rozpočte, poplatku, ale aj o divadle

O rozpočte, poplatku, ale aj o divadle

Októbrové rokovanie petržalských poslancov malo, ako obyčajne, bohatý program. Hovorilo sa o mnohých závažných témach. Poslanci mimoriadne zaradili do programu tému budovy bývalej MŠ na Krásnohorskej, ktorá patrí BSK. Petržalskí poslanci po dlhšej j diskusii neodsúhlasili zámer prevzatia objektu na Krásnohorskej ulici od Bratislavského samosprávneho kraja a to hneď z niekoľkých dôvodov.…
Poslanci hovorili o výstavbe aj o národnom parku

Poslanci hovorili o výstavbe aj o národnom parku

Petržalské miestne zastupiteľstvo malo na svojom utorkovom zasadnutí (20. 9.) opäť bohatý program. Najdôležitejšími bodmi nepochybne bola regulácia investičných činností, úprava rozpočtu a podpora národnému parku Podunajsko. Regulácia investičných činností Udalosti posledných dní, kedy je Petržalka atakovaná zámerom výstavby veľkých objemov v blízkosti Sadu Janka Kráľa, primäli volených zástupcov tejto mestskej časti zaoberať sa nástrojmi, ktoré majú na reguláciu tejto a podobných aktivít.…
Petržalskí poslanci schválili rozpočet na budúci rok

Petržalskí poslanci schválili rozpočet na budúci rok

Petržalka bude v ďalšom roku hospodáriť so sumou viac ako 30,8 milióna eur. Rozpočet mestskej časti na budúci rok schválili petržalskí poslanci na utorkovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Starosta Petržalky Vladimír Bajan predložil návrh rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený ako vyrovnaný vo výške 30 830 085 eur.…
O parkovaní sa bude diskutovať verejne

O parkovaní sa bude diskutovať verejne

Prvé jesenné petržalské zastupiteľstvo malo bohatý program –  poskytovanie nenávratného príspevku na súkromné materské školy, poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti, informácia o plnení rozpočtu mestskej časti za prvý polrok 2015 či odpočet plnenia prioritných cieľov na roky 2015 – 2018. Najočakávanejším z bodov však bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201