INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: rozpočet 2014

Poslanci sa stretnú 25. februára

Poslanci sa stretnú 25. februára

Na poslednom zastupiteľstve si poslanci odsúhlasili priority na rok 2014. Februárové zastupiteľstvo bude prvou možnosťou niektoré z týchto plánov naplniť, ďalšie posunúť v procese realizácie vpred, ako aj naštartovať nové úlohy, ktoré si poslanci vytýčili. Na prvom tohtoročnom zasadnutí sa budú zaoberať stanoviskom k návrhu zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú predložil v septembri 2013 starosta mestskej Petržalky Vladimír Bajan.…
Petržalka minie najviac na vzdelávanie

Petržalka minie najviac na vzdelávanie

Na sklonku minulého roku odsúhlasili petržalskí poslanci jeden z najkľúčovejších dokumentov. Rozpočet mestskej časti schválili ako vyrovnaný – s príjmami vo výške 29 763 133 € a výdavkami v tej istej sume. Zobrali na vedomie aj výhľad rozpočtu na roky 2015 a 2016, ako aj odborné stanovisko miestneho kontrolóra.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201