INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: PSFU

Petržalské súzvuky

Petržalské súzvuky

Miestna knižnica Petržalka pozýva všetkých fanúšikov dobrého čítania na 24. ročník autorskej literárnej súťaže „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“. Porota, ktorej predsedal Dado Nagy musela v tomto roku prečítať 350 prác od 177 autorov. Najväčšie zastúpenie mala poézia (230), nasledovaná prózou (118) . Do kategórie dráma prišli len dve práce.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201