INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: prváci

Budem mať už prváčku

Budem mať už prváčku

„Mám radosť, keď na zápise vidím našich bývalých žiakov s ich deťmi, či rodičov, ktorých jedno dieťa už našu školu navštevuje. A, samozrejme, teší ma aj množstvo celkom nových rodičov budúcich prvákov, ktorí k nám vedú svojich drobcov. Myslím si, že rovnako ako pre nás, je aj pre deti tento deň dôležitý.…
Zápis prváčikov už v apríli

Zápis prváčikov už v apríli

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 2015 v dňoch  7.apríla 2017  (piatok) od 15.00 do 18.00 h a 8.apríla 2017 (sobota) od 8.00 do 12.00 h.  …
Prípravný ročník na Žehrianskej

Prípravný ročník na Žehrianskej

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy s materskou školou na Žehrianskej ulici v Petržalke oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 sa v škole otvárajú triedy prípravného ročníka. Sú určené pre deti s odkladom školskej dochádzky. Zároveň pozývame rodičov týchto detí na Deň otvorených dverí spojený s ukážkou vyučovacej hodiny v prípravnom ročníku. …
Zápis prváčikov bude v apríli

Zápis prváčikov bude v apríli

Zápis detí do prvých tried ZŠ Bude 1. apríla (piatok) od 15.00  do 18.00 h a 2. apríla (sobota) od 8.00 do 12.00 h. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ak má zákonný zástupca na území SR prechodný pobyt, musí oznámiť spádovej škole, že jeho dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.…
Deň otvorených dverí na petržalských školách

Deň otvorených dverí na petržalských školách

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční v piatok 1. apríla v čase od druhej do šiestej hodiny popoludní a v sobotu 2. apríla zas dopoludnia v čase od ôsmej do dvanástej. Predtým však môžu prísť rodičia aj s budúcimi prváčikmi v rámci pripravovaných dní otvorených dverí na malú „inšpekciu“ do petržalských škôl.…
Prvý raz v škole – zápis prvákov sa koná už v piatok a sobotu

Prvý raz v škole – zápis prvákov sa koná už v piatok a sobotu

Pre budúcich prváčikov sa bude nadchádzajúci piatok a sobota niesť v slávnostnom duchu. Čaká ich totiž prvý „ozajstný“ dotyk so školou – zápis. Pre školský rok 2015/2016 sa zápisy uskutočnia na všetkých 11 základných školách, ktoré mestská časť Petržalka zriaďuje.   Zápisy sa budú konať v piatok 23. januára od 15. do 18. h a v sobotu 24. januára od 8. do 12. h.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.