INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prvá trieda

Petržalských prvákov zapíšu do škôl koncom januára

Petržalských prvákov zapíšu do škôl koncom januára

Zápis detí do prvých ročníkov v petržalských základných školách bude dva dni. V piatok 23. januára od 15:00 do 18:00 a v sobotu 24. januára od 8:00 do 12:00. Zápis pre školský rok 2015/2016 bude na všetkých 11 základných školách, ktoré mestská časť zriaďuje. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy má na Slovensku každý rodič.…
Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

V minulom čísle sme informovali o prípravnom ročníku v Základnej škole internátnej na Vlasteneckom námestí. Dnes predstavíme triedu na Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Žehrianskej ulici. Vyučovacie osnovy v oboch prípravných triedach sú rovnaké, rozdiel medzi školami však je. ZŠI na Vlasteneckom prijíma do prípravného ročníka len deti, ktoré si vyžadujú logopedickú starostlivosť.…
Nastúpi vaše dieťa do prvej triedy už tento rok?

Nastúpi vaše dieťa do prvej triedy už tento rok?

Predškoláci už majú za sebou prvé testy školskej zrelosti, ktoré v materských školách urobili psychológovia z petržalského Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP). Tí následne informovali rodičov, či je ich dieťa pripravené na prvú triedu. Pre pripravených i nepripravených je však následným krokom zápis na základnú školu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201