INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: protest

Domino – vyhlásenie obyvateľov Jasovskej ulice

Domino – vyhlásenie obyvateľov Jasovskej ulice

VYHLÁSENIE -vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej ulici č. 2 – 12 v Bratislave, ktorí nesúhlasia s realizáciou stavby Polyfunkčné objekty DOMINO v Petržalke. Vyzývame: – Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby bezodkladne vydal rozhodnutie o zastavení stavby DOMINO. Stavebníci nerešpektujú výzvu z decembra 2013 na zastavenie stavby v tej časti, ktorá je v rozpore so stavebným povolením a stavajú ďalej.…
Stavebný úrad pokračuje v konaní o odstránení stavby na Antolskej

Stavebný úrad pokračuje v konaní o odstránení stavby na Antolskej

Stavebný úrad v Petržalke doposiaľ dňa nedostal od stavebníka – spoločnosti ZIPP-S – všetky podklady, ktoré si vo veci nepovolenej pokládky elektrických káblov, potrebných pre fungovanie dopravnej rampy na parkovisku pred nemocnicou na Antolskej ulici, vyžiadal. Chýba totiž zásadný dokument, a to doklad o vzťahu k pozemku, ktorý vlastní hlavné mesto Bratislava.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201