INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: projekty

Ako riešia poslanci vaše problémy

Ako riešia poslanci vaše problémy

Oslovili sme poslanecké kluby, aby nám prezradili, ako sa kontaktujú so svojimi voličmi a podelili sa s nami o svoje skúsenosti s tým, ako riešia ich problémy. Každý podnet beriem vážne Elena Pätoprstá (Zmena zdola), poslankyňa za Petržalku v hlavnom meste a BSK: Každý Petržalčan má svojho poslanca, na ktorého sa môže kedykoľvek obrátiť telefonicky alebo mailom.…
Čo urobili poslanci za vaše dane

Čo urobili poslanci za vaše dane

Petržalský poslanci dostávajú  z vašich daní cca 170 € mesačne za svoju prácu v komisiách, zastupiteľstve a za kontrolu činnosti úradu. Poslanci klubu Zmena zdola, KDS, NOVA a OĽANO vám chcú svoju prácu priblížiť na niektorých konkrétnych projektoch. JAMA – Za týmto názvom sa skrýva návrh projektu na športovo rekreačný areál, na ktorom pracujú za náš klub v pracovnej skupine MČ najmä poslankyne Lýdia Ovečková a Mirka Makovníková Mosna.…
Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Mestská časť Bratislava-Petržalka verejne vyzýva všetkých záujemcov o investovanie a následné prevádzkovanie zámerov v oblasti kultúry v Petržalke nadmestského, mestského i miestneho významu, aby svoje projekty obsahujúce predpokladanú výšku i konkrétny spôsob finančného krytia nákladov predložili mestskej časti do 30. septembra 2016.…
Na občianske projekty vyčlenili 50-tisíc eur

Na občianske projekty vyčlenili 50-tisíc eur

Obyvatelia Bratislavy majú aj tento rok možnosť rozhodnúť, na aké projekty pôjde časť rozpočtu hlavného mesta. Na občianske projekty radnica tento rok vyčlenila 50-tisíc eur. O tom, ktoré projekty samospráva v rámci Občianskeho rozpočtu uskutoční, môžu ľudia rozhodnúť do 29. februára.  V hlasovaní si môžu ľudia vybrať z 22 projektov, ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií:  Životné prostredie; Doprava, ulice, nábrežia a verejné priestranstvá; Školstvo, kultúra a šport a Sociálne veci, bezpečnosť a čistota.…
Naučiť lepšie, odmeniť viac – to je výzva pre učiteľov i žiakov

Naučiť lepšie, odmeniť viac – to je výzva pre učiteľov i žiakov

Celoslovenská nespokojnosť až frustrácia učiteľov so súčasnou úrovňou odmeňovania a snaha zvýšiť celkový počet kvalitatívnych a inovatívnych projektov v Petržalke, zameraných výslovne na vyučovacie predmety – to boli dôvody vzniku programu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“. Jeho autorom je zástupca starostu Michal Radosa, ktorý chce týmto spôsobom motivovať učiteľov a pomôcť tak petržalským deťom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu: Čo potrebujú naše školy, aby sa presadili v bratislavskej konkurencii?…
Petržalka v prúde času

Petržalka v prúde času

Naša ZŠ Pankúchova 4 sa opäť prihlásila už do 10. ročníka súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice podujatím s názvom Bratislava a Petržalka v prúde času. Podrobný plán školského projektu kládol dôraz na využitie najmä troch prierezových tém: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201