INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: projekt

Znovu pridáme aktívnym učiteľom

Znovu pridáme aktívnym učiteľom

Záleží nám na  kvalite základných škôl. V programe Naučiť lepšie, odmeniť viac budeme motivovať  aktívnych  petržalských učiteľov, aby predložili svoje projekty kvalitného vzdelávania. Môžu si tak zvýšiť príjem mesačne o 100 eur v hrubom. Šancu má každý vyučujúci, ktorý si v lete nájde čas na spísanie projektu.…
Petržalka bola opäť v pohybe

Petržalka bola opäť v pohybe

Už 8. ročníkom pokračoval úspešný projekt našej mestskej časti pod názvom Petržalka v pohybe. V piatok, 21. apríla, si zmerali sily žiaci 1. a 2. ročníkov z 12 základných škôl z Petržalky  a Rusoviec. Tentoraz sa na stretnutí zúčastnilo  144 žiakov. V športovej hale na Prokofievovej ulici vo výbornej športovej atmosfére súťažili v pohybových súťažiach a hrách.…
Šialený? No a!

Šialený? No a!

„Prvotnou reakciou študentov býva zvyčajne prekvapenie sprevádzané zbystrením pozornosti a miernou ostýchavosťou,“ hovorí Zina Halašková z Domova sociálnych služieb – MOST, n.o.  A čo dnes ešte dokáže prekvapiť bratislavského stredoškoláka? Autenticita, bezprostredný dotyk s realitou.  Ten im sprostredkúva medzinárodný vzdelávací projekt s názvom „Šialený?…
Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ schválili poslanci na marcovom zasadnutí. Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka k zavádzaniu a uplatňovaniu inovatívnych projektov vo výučbe. Mestská časť Bratislava–Petržalka vyzýva všetkých pedagógov základných škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti na predkladanie projektov do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac.…
Petržalka chce zvýšiť motiváciu učiteľov v školách

Petržalka chce zvýšiť motiváciu učiteľov v školách

V rámci programu Naučiť lepšie, odmeniť viac majú učitelia možnosť vymyslieť, navrhnúť a pripraviť projekt a v prípade jeho úspešnosti dostanú odmenu 100 eur za každý mesiac jeho aplikovania. Od učiteľov samospráva chce, aby kvalitu vyučovania zvýšili zavádzaním inovácií. Ako pre agentúru SITA povedal zástupca starostu Petržalky Michal Radosa, zadanie učitelia nedostali, majú len návod, čo všetko bude komisia hodnotiť a čo od projektov očakávajú.…
Vráťme knihy do škôl

Vráťme knihy do škôl

Štvrtý ročník súťaže Vráťme knihy do škôl dosiahol celoslovenský rozmer a zaznamenal rekordný počet príspevkov, takmer 22-tisíc. Ocenení vyhrali čítačky, knihy, ale aj výlet do Bruselu pre celú triedu. Do súťaže bolo celkovo doručených 21 953 príspevkov, z toho 9074 kresbičiek. Aj v tomto roku posielali príspevky prevažne dievčatá, z celkového počtu to bolo až 73 percent.…
Učíme sa moderne

Učíme sa moderne

Deti sa učia rady, rady objavujú niečo nové, nepoznané. Ich záujmy sa menia, chcú nielen vedieť viac, ale chcú to vedieť rýchlejšie a hneď. Preto sa v našej Materskej škole na Holíčskej 30 snažíme vytvoriť pre ne primerané a podnetné podmienky. Často však zápasíme s problémom financovania obnovy technického vybavenia.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201