INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: príspevky

O parkovaní sa bude diskutovať verejne

O parkovaní sa bude diskutovať verejne

Prvé jesenné petržalské zastupiteľstvo malo bohatý program –  poskytovanie nenávratného príspevku na súkromné materské školy, poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti, informácia o plnení rozpočtu mestskej časti za prvý polrok 2015 či odpočet plnenia prioritných cieľov na roky 2015 – 2018. Najočakávanejším z bodov však bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201