INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prípravka

Prípravný ročník na Žehrianskej

Prípravný ročník na Žehrianskej

Ak dieťa dovŕši k 31. 8. šesť rokov, no nie je ešte zrelé na nástup do školy, rodičia môžu požiadať o odklad školskej dochádzky. Dieťa môže ostať v materskej škole, prípadne nastúpiť do nultého alebo prípravného ročníka. Nultý ročník je pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201