INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pripomienky

Otvárame dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Otvárame dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Súčasťou schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je aj systému jeho monitorovania, ktoré pripravujú príslušné oddelenia miestneho úradu. V najbližších dňoch budú operatívne hodnotiť jednotlivé projekty a sledovať prípadné zmeny v jednotlivých prioritných oblastiach. Obsahom monitorovania bude zoznam projektových zámerov, ich realizovaných aktivít a finančných nákladov, plánovaných na rok 2016.…
Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Petržalskí poslanci odsúhlasili ukončenie spracovávania Územného plánu zóny MATADOR. Dôvodom sú obmedzenia, ktoré stanovuje Územný plán hlavného mesta. Mestská časť Petržalka od roku 2012 obstaráva Územný plán zóny MATADOR. Územie stratilo svoj pôvodný význam a vedie sa široká diskusia, ako by malo byť využité v budúcnosti.  …
Mesto verzus mestská časť

Mesto verzus mestská časť

Na júnovom miestnom zastupiteľstve poslanci schvaľovali aj niekoľko všeobecno-záväzných nariadení. Okrem iného aj VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby návrh tohto VZN neposlal magistrát len pár dní predtým, ako ho mala Petržalka aj s pripomienkami poslať späť.…
Na Furdekovej chcú postaviť garážový dom

Na Furdekovej chcú postaviť garážový dom

Na Furdekovej ulici v bratislavskej Petržalke chcú postaviť garážový dom. Spoločnosť AVP Park, s.r.o. už predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, podľa ktorého má mať garážový dom 130 parkovacích stojísk, z toho 116 miest v garáži a 14 vonkajších. Zámer zverejnil rezort životného prostredia na internetovej stránke www.evniroportal.sk.…

Predstavy investora a obyvateľov sa v zóne Matador rozchádzajú

V DK Zrkadlový háj sa konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny (ÚPZ) Matador. Obstarávateľom návrhu je MČ Petržalka a spracovateľom architekt Jaroslav Coplák. Cieľom stretnutia bolo, aby sa Petržalčania s návrhom zoznámili a mohli ho písomne pripomienkovať. Petržalka začala v roku 2012 proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zóny Matador v nadväznosti na to, že vo februári toho roku mestské zastupiteľstvo zmenilo priemyselné využitie areálu Matador.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201