INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pripomienkovanie

O Návrhu územného plánu zóny Matador sa bude rokovať dlhšie

O Návrhu územného plánu zóny Matador sa bude rokovať dlhšie

Starosta Petržalky Vladimír Bajan predĺžil termín prerokovania Návrhu územného plánu zóny Matador vzhľadom na zložitosť celého procesu ako aj množstvo pripomienok nielen vlastných ale aj z radov odborníkov, vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov danej lokality do 28. februára 2015. „Urobil som tak aj s ohľadom na to, aby sa táto téma nestala predmetom predvolebného boja, čím by sa z neho mohla vytratiť vecnosť a konštruktívnosť.…
Občania môžu pripomienkovať urbanistickú štúdiu k R7

Občania môžu pripomienkovať urbanistickú štúdiu k R7

Cieľom urbanistickej štúdie je nájsť koridor na prepojenie pripravovanej diaľnice D4 po existujúcu križovatku Prievoz na diaľnici D1 Občania môžu posielať svoje pripomienky a námety k urbanistickej štúdii rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec –Bratislava Prievoz. Urbanistická štúdia pritom bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201