INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: primaciálny palác

Koncert pre všetkých

Koncert pre všetkých

V rámci tradičných bratislavských mestských dní sa na podujatí s názvom Bratislava pre všetkých na koncertných vystúpeniach  pravidelne zúčastňujú talentovaní žiaci základných umeleckých škôl. Verejný koncert  v nedeľu, 23. apríla, v Primaciálnom paláci usporiadala ZUŠ Jána Albrechta z Petržalky. Hodinový program s hudbou svetových autorov v podaní nadaných mladých hudobníkov získal sympatie a ocenenie početného domáceho i zahraničného publika.…
Umelci – jubilanti

Umelci – jubilanti

ZUŠ Jána Albrechta oslavuje už 25-ročné jubileum. Od začiatku bola zameraná na štyri odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. V poslednom období pribudol piaty – atraktívny obor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Vynikajúce výsledky škola dosiahla zásluhou súčasnej riaditeľky Lucie Celecovej. Do povedomia sa svojou činnosťou dostala nielen v domácom prostredí, ale nadviazala početné kontakty i s umeleckými školami v zahraničí.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201