INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prijímatie detí do škôlky

Prijímanie detí do materských škôl bude v apríli

Prijímanie detí do materských škôl bude v apríli

K 15. septembru 2015 naplnilo 112 tried petržalských materských škôl 2558 detí. Z tohto počtu je viac ako 900 detí, ktoré by si v školskom roku 2016/2017 už mali plniť povinnú školskú dochádzku na základných školách. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017 sa v Petržalke uskutoční od 11. do 22. apríla.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201