INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prezident

Prieskumy v utajení

Prieskumy v utajení

V historickej pamäti pretrváva spomienka na prvého prezidenta Československa, ktorý vraj občas ušiel svojim osobným strážcom, aby sa na vlastné oči, bez politickej suity a inštalovaných pritakávačov, presvedčil o reálnom živote obyčajných ľudí. Rekognoskáciu nálad občianstva robil T.G. Masaryk v prestrojení pred sto rokmi.…

Pred prezidentskými voľbami

O pár týždňov nás čakajú prvé zo série tohtoročných volieb – prezidentské. Ak v deň ich konania nebudete doma, môžete požiadať o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku v prípadných oboch kolách volieb. Môžete oň požiadať osobne, prostredníctvom splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené), písomne alebo elektronicky (e-mailom).…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201