INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prevod majetku

Prevod pozemkov otvorí možnosti ich revitalizácie

Prevod pozemkov otvorí možnosti ich revitalizácie

Dvadsaťpäť rokov trvajúci nemenný status prispel k neželanému stavu, v ktorom sa nachádzajú pozemky v areáloch stredných škôl a domovov sociálnych služieb. Na základe zákona o majetku obcí z roku 1991 došlo k ich prevodu do vlastníctva Hlavného mesta Bratislava. No zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201