INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prevencia

Svetový deň proti rakovine 2018

Svetový deň proti rakovine 2018

Svetový deň proti rakovine sa už tradične každý rok koná 4.februára. Jeho organizátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorá chce spoločne so svojimi členskými organizáciami z celého sveta upriamiť pozornosť miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku rakoviny prostredníctvom včasnej prevencie a zdravého životného štýlu.…
30 rokov pomáhame  deťom

30 rokov pomáhame  deťom

Tento rok, 1. októbra 2016, uplynulo 30 rokov od založenia Obvodnej pedagogicko – psychologickej poradne, dnešného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom na Švabinského ulici.   Tridsať rokov je v živote človeka vek, v ktorom  má dostatok odborných skúseností, silu a elán skúšať niečo nové, bojovať s výzvami, ktoré  prináša život.…
Odhalili 173 priestupkov,žiaden vodič nenafúkal

Odhalili 173 priestupkov,žiaden vodič nenafúkal

Počas štvrtkovej štvorhodinovej dopravnej kontroly v Bratislavskom kraji odhalili policajti 173 priestupkov. Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Karina Považanová, 148 vodičov dostalo pokutu, 17 vyviazlo s napomenutím a osem nahlásených priestupkov bude riešiť príslušný správny orgán. Najčastejším prešľapom bola prekročená rýchlosť – 72 prípadov, deväť vodičov počas jazdy telefonovalo, osem zabudlo na bezpečnostné pásy.…
Inventúra bezpečnosti

Inventúra bezpečnosti

„Niekedy je dôležité nielen posúvať veci dopredu, ale zaručiť, aby sa neposúvali dozadu,“ hovorí riaditeľ spoločnostiRYS Peter Grečko. Petržalčania túto spoločnosť veľmi dobre poznajú už veľa rokov. Jej meno je totiž spojené s bezpečnosťou bývania a úplne konkrétne so zabezpečením našich domov pomocou DEK kľúčov.…
Na bicykel zodpovedne

Na bicykel zodpovedne

Aj bicykel má volant. A za volant alkohol nepatrí. To je najdôležitejšia myšlienka tohtoročného Dňa zodpovednosti, ktorý pripadol na 2. júl 2014 a tiež nového projektu pivovarníkov – OpriBIKE. Na petržalskej hrádzi sa to nehmýri len cyklistami a korčuliarmi, ale svoje miesto tam majú aj bufety.…
Polícia upozorňuje: Číhajú aj pri vode

Polícia upozorňuje: Číhajú aj pri vode

Počas letných mesiacov sa v areáloch prírodných kúpalísk alebo pri bazénoch sústreďuje viac návštevníkov, ktorých nepozornosť využívajú na páchanie trestnej činnosti aj vreckári. Pri chvíľke nepozornosti, počas kúpania sa alebo návštevy v stánku s občerstvením môžu páchatelia odcudziť rôzne veci – oblečenie, kľúče, peniaze, mobil, kreditnú kartu, fotoaparát, doklady a iné.…
Najlepšia protidrogová nástenka

Najlepšia protidrogová nástenka

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám vyhlásil celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom Najlepšia protidrogová nástenka. Uzávierka súťaže bola 20. januára. Jej cieľom je predísť užívaniu návykových látok, alebo ho oddialiť do čo najvyššieho veku, obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa žiaci správali zodpovednejšie a zdravšie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201