INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: prerokovanie

Petržalka dnes a zajtra

Petržalka dnes a zajtra

Aká je Petržalka, kam by mala smerovať a ako by mala vyzerať o osem rokov? O čo všetko a ako sa mestská časť stará? Aké sú najväčšie nástrahy pre najpočetnejšiu bratislavskú časť v najbližších rokoch? To všetko nájdu Petržalčania na 140 stranách Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2016 až 2023, ktorého definitívnu podobu predstaví samospráva na verejnom prerokovaní 15. februára v CC Centre.…

Predstavy investora a obyvateľov sa v zóne Matador rozchádzajú

V DK Zrkadlový háj sa konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny (ÚPZ) Matador. Obstarávateľom návrhu je MČ Petržalka a spracovateľom architekt Jaroslav Coplák. Cieľom stretnutia bolo, aby sa Petržalčania s návrhom zoznámili a mohli ho písomne pripomienkovať. Petržalka začala v roku 2012 proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zóny Matador v nadväznosti na to, že vo februári toho roku mestské zastupiteľstvo zmenilo priemyselné využitie areálu Matador.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201