INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prenájom

Bikrosová dráha sa dočká obnovy

Bikrosová dráha sa dočká obnovy

OZ Pedal požiadalo o prenájom bikrosového areálu na Haanovej, ktorý je vo vlastníctve mesta,  už v roku 2014. Táto žiadosť ostala zo strany mesta bez odozvy, preto združenie predložilo opakovane ďalšie žiadosti. Až na poslednom mestskom zastupiteľstve prišiel výsledok. Žiadosť v zastupiteľstve predniesol a podporil petržalský starosta Vladimír Bajan a na jeho návrh mestské zastupiteľstvo podporilo nekomerčnú obnovu ihriska a schválilo podmienky prenájmu bikrosového areálu na Haanovej ulici pre OZ Pedal.…
Kôlňa nie je vežiak

Kôlňa nie je vežiak

Pred časom ste napísali o spoločnom pozemku, ktorý si chcel jeden majiteľ oddeliť len pre seba. Mám podobný problém, nechcem nič deliť, ale na vlastnom pozemku by som si potreboval postaviť murovanú kôlňu na záhradné náradie a podobné veci. Bol som upozornený, že pokiaľ takáto stavba nie je postavená z dreva, musím na ňu mať povolenie od miestneho úradu.…
Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Z redakčného mailu:  Obraciam sa na vás s vážnou obavou o udržanie parkoviska na križovatke Budatínska-Šintavská-Smolenická. V súčasnosti je parkovisko oplotené a strážené (samozrejme za poplatok). Parkovisko je takmer celé zaplnené (podľa môjho odhadu asi 50-60 miest). Na minuloročnom (júnovom) zasadnutí magistrátu predložilo mesto návrh na odpredaj tohto a priľahlého (trávnatá plocha) pozemku.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201