INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prekládka

Záchranári budú na Draždiaku aj tento rok

Záchranári budú na Draždiaku aj tento rok

Pri jazere Veľký Draždiak budú aj tento rok záchranári. Samospráva každoročne z vlastných zdrojov zabezpečuje základnú záchrannú zdravotnú službu. V jazere sa dá v lete osviežiť len na vlastné riziko, pretože ponad vodnú plochu sa tiahne vedenie vysokého napätia. Vodnú záchrannú službu bude tento rok poskytovať zmluvná spoločnosť denne aj počas víkendov a sviatkov od pondelka 27. júna do stredy 31. augusta v severozápadnej časti jazera od 10:00 do 19:00.…
A drôty – PREČ! 2.časť

A drôty – PREČ! 2.časť

Pred mesiacom sme priniesli skvelú správu: Petržalka má 430-tisíc eur na prekládku vedenia veľmi vysokého napätia  110kV nad Veľkým Draždiakom. Sú to peniaze, ktoré poskytne Petržalke Dalkia, a.s., aby pomohla  vyriešiť problém, ktorý – obrazne i doslovne – visí nad hlavami Petržalčanov, odkedy sa niekdajšia dedina začala meniť na najväčšie stredoeurópske sídlisko.…
A drôty – PREČ ! 1. časť

A drôty – PREČ ! 1. časť

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje finančný príspevok od spoločnosti DALKIA, a. s., vo forme mimoriadneho nájomného na prekládku vysokého napätia ponad jazero Draždiak vo výške 430 000 €, prípadne na inú verejnoprospešnú investíciu… z Uznesenia č. 271 schváleného dňa  18. decembra 2012 Situačne Čo sú Petržalské noviny novinami je v nich Veľký Draždiak častou témou.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201