INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: predzáhradky

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalka nie je sídlisko plné panelákov. Stačí sa pozrieť na celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie oddychových zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, Sad Janka Kráľa, ale predovšetkým treba oceniť neustálu snahu o ochranu a rozširovanie zelene. „Aj preto bola oblasť environmentu jednou z priorít v strategickom rozvojovom dokumente – Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2008 – 2014.…
Vďaka za predzáhradky

Vďaka za predzáhradky

Na sklonku minulého roka sa podarilo členom OZ Presadíme symbolicky poďakovať aspoň niektorým jednotlivcom, ktorí si pri svojich domoch vysadili predzáhradku, o ktorú sa ďalej starajú a trávia v nej voľný čas. Na jar a v letných mesiacoch sme si všímali prekvitajúcu zeleň, farebné lupene kvetov a kríkov.…
Jeseň v  bude venovaná opäť zeleni

Jeseň v  bude venovaná opäť zeleni

V týchto dňoch odovzdáva samospráva ďalšie zrevitalizované zelené plochy. Obyvatelia Bulíkovej a Medveďovej ulice sa môžu tešiť na upravené oázy pre príjemné posedenie a oddych. V prvej riešenej lokalite sú po obidvoch stranách bytového domu Bulíkova 11-15 zelené plochy so skupinami stromov a kríkov rôznej kvality a zdravotného stavu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201