INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: predškoláci

DEUTSCH MIT HANS HASE

DEUTSCH MIT HANS HASE

Tento školský rok sa do Materskej školy Bohrova 1 po dlhých rokoch znova vrátila  nemčina. Pred dvadsiatimi rokmi sa s nemeckým jazykom v rámci krúžkovej činnosti oboznamovali predškoláci bežne. Časom však začala nemčinu vytláčať angličtina a želanie  rodičov, aby sa deti oboznamovali hlavne s anglickým jazykom.…
Pani učiteľkám z lásky

Pani učiteľkám z lásky

V škôlke, kam chodí syn Matúš, som v plnej triede detí v tichosti sledovala a obdivovala učiteľky,  ako dokážu počúvať každým uchom zvlášť, ako dokážu vidieť každým okom zvlášť (a mať ešte ďalšie dve na chrbte), ako každá ruka smeruje inam, aké sú popritom láskavé a zároveň rázne a prísne, ako to s tými našimi deťmi vedia a ako to my niekedy s nimi nevieme.…
Ďalší školský rok je za nami         

Ďalší školský rok je za nami         

Po celý školský rok sme pre naše deti v MŠ pripravili veľa zaujímavého, deťom sme spríjemňovali pobyt v materskej škole množstvom rôznych akcií, ktoré nadväzovali  na jednotlivé témy v konkrétnych mesiacoch, deti hravou formou  získavali informácie z rôznych oblastí. Deti úspešne končia školský rok a ich posun vpred vidíme nielen my učiteľky, ale hlavne rodičia.…
Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Školský vzdelávací program  Materskej školy Strečnianska 2 „Slniečkový rok“ pri realizácii prierezovej témy LÚČIK ZDRAVIA predpokladá, že deti si osvoja základné poznatky a zručnosti ako si chrániť svoje zdravie i zdravie iných. Dlhoročná spolupráca materskej školy a Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20 efektívne napomáha k naplneniu tohto cieľa.…
Ahoj škôlka – škola volá

Ahoj škôlka – škola volá

Ako to už v živote býva, všetko pekné raz skončí a niečo nové začína….. Pre naše detičky sa skončil krásny posledný školský rok 2014/2015 v ich MŠ Rovniankova 8. Rozlúčku so škôlkou si naplno užili deti, učiteľky, ale aj ich rodičia. Deti svojim rodičom predviedli krásne vystúpenie s pesničkami, s básničkami, hádankami a tancom.…
Z budovy na Vyšehradskej v Petržalke bude opäť škôlka

Z budovy na Vyšehradskej v Petržalke bude opäť škôlka

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) – Z bývalej škôlky na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke bude opäť zariadenie pre deti. Bratislavskí mestskí poslanci dnes zverili pozemok aj s budovou do správy Petržalky s podmienkou, že v objekte bude opäť zriadená škôlka. Mestskú budovu Petržalka nesmie predať ani prenajať, ak ju prestane využívať, musí ju vrátiť hlavnému mestu.…
Petržalka bojuje s kapacitami v materských školách

Petržalka bojuje s kapacitami v materských školách

BRATISLAVA 30. septembra (SITA) – Bratislavská Petržalka bojuje s kapacitami v materských školách. Pre školský rok 2014/2015 dostali materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 1 051 žiadostí spĺňajúcich všetky potrebné kritériá, Petržalka však vyhovela iba 689 žiadostiam. Samospráva chce ešte v tomto školskom roku vďaka rekonštrukciám získať 146 nových miest.…
Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

V minulom čísle sme informovali o prípravnom ročníku v Základnej škole internátnej na Vlasteneckom námestí. Dnes predstavíme triedu na Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Žehrianskej ulici. Vyučovacie osnovy v oboch prípravných triedach sú rovnaké, rozdiel medzi školami však je. ZŠI na Vlasteneckom prijíma do prípravného ročníka len deti, ktoré si vyžadujú logopedickú starostlivosť.…
Prípravný ročník je ideálne riešenie odkladu školskej dochádzky

Prípravný ročník je ideálne riešenie odkladu školskej dochádzky

Bude mať vaše dieťa šesť rokov, absolvovali ste zápis do prvej triedy, a predsa váhate, či je už pripravené? Má problémy s rečou? Ťažšie sa vyjadruje? Nerado kreslí, strihá, vyfarbuje?? Nevyslovuje správne „r“ či iné hlásky? Ako to napraviť a poslať dieťa do školy pripravené absolvovať ju s úspechom?…
Aj nadpriemerne inteligentné dieťa môže byť nezrelé

Aj nadpriemerne inteligentné dieťa môže byť nezrelé

Začiatkom februára petržalskí predškoláci absolvujú zápis. Počas neho si školy budúcich prváčikov testujú, či sú na prvú triedu pripravení. Čo-to však už rodičom naznačili testy, ktoré v materských školách koncom roka urobilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sídli na Hrobákovej ulici.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201