INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: prednáška

Petržalka má viacero prekvapení

Petržalka má viacero prekvapení

Petržalka má viacero prekvapení, hovorí Martin Kleibl, ktorého meno sa spája s knihou ponúkajúcou originálny pohľad na toto sídlisko. Aktuálne sa chystá odhaliť jeho tajomstvá v zaujímavej diskusii. Martin Kleibl vydal publikáciu Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou už pred tromi rokmi.…
Deti deťom

Deti deťom

Naši dvaja potenciálni vedci Šimon Slamka z 9.A, v 8. ročníku úspešný riešiteľ projektu Petržalskej super školy na tému „Fermiho paradox“ a Filip Holčík z 9. B  ZŠ Černyševského 8 si pripravili interaktívnu prednášku „Všeobecný pohľad na fyziku“ pre žiakov 2. stupňa. Zakrivenie časopriestoru Posledný májový týždeň robili prednášky pre jednotlivé triedy  v rozsahu vyučovacej hodiny v odbornej učebni biológie a  fyziky s použitím didaktickej techniky a pripravenej prezentácie v powerpointe.…
Kriminalita a seniori

Kriminalita a seniori

Rada seniorov – poradný orgán petržalského starostu a mestská časť Bratislava – Petržalka pozývajú na tematickú prednášku, ktorá sa uskutoční 7. júna  o 9.00 h v CC Centre na Jiráskovej. Prednášajúcim bude riaditeľ odboru prevencie kriminality z kancelárie Ministra vnútra SR Ing. Jozef Halcin. …
Prednášky pre seniorov

Prednášky pre seniorov

Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, srdečne pozýva na prednášky spojené s besedou, ktoré sa uskutočnia v pondelok 16. mája 2016 o 10.00 hod v kinosále Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č.1 v Petržalke. Témy  Lekárska dostupnosť pre seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka – JUDr.…
Lammert: Každý štát sa musí slobodne rozhodnúť, s kým chce spolupracovať

Lammert: Každý štát sa musí slobodne rozhodnúť, s kým chce spolupracovať

„V dnešnom globalizovanom svete už nie je priestor pre dokonale suverénne a nezávislé štáty. Európska únia si však musí uvedomiť, že pri svojom ďalšom rozširovaní bez väčšej integrácie bude stále klesať jej akcieschopnosť.“ Na svojej prednáške pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave to povedal Norbert Lammert, predseda Nemeckého spolkového snemu. …
Ako si užiť Vianoce bez dlhov

Ako si užiť Vianoce bez dlhov

Viete, že na Slovensku dnes prebieha takmer milión exekučných konaní? Významnú časť z nich tvoria prípady nebankových inštitúcií, pričom objektom týchto exekúcií je až 40-tisíc dôchodcov. Ďalšia časť dôchodcov je exekvovaná vďaka nekalým praktikám obchodníkov a podomových predajcov nazývaných aj „šmejdi“. Ako sa im atívne brániť?…
Uzdravenie pre teba

Uzdravenie pre teba

V zdravom tele – zdravý duch, hovorievalo staré príslovie, ktoré sa prakticky premietalo do života fyzickou aktivitou a športovaním, aby sme si udržali telá v kondícii. Dôsledkom bol podľa príslovia – zdravý duch. Neskôr sa rozšírila aj opačná formulácia, ktorá hovorí, že ak je zdravý duch, potom je zdravé aj telo.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.