INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: predajné stánky

Chcete predávať na Dňoch Petržalky?

Chcete predávať na Dňoch Petržalky?

Mestská časť Petržalka organizuje v tomto roku už 17. ročník Dní Petržalky. Tak ako po iné roky, tak aj teraz si môžu záujemcovia o stánkový predaj podať žiadosť o vydanie povolenia. Záujemcovia o predaj v stánkoch na celodennom podujatí Dni Petržalky 2014, ktoré sa každoročne koná na Dostihovej dráhe v Petržalke, si už môžu podávať žiadosti na miestnom úrade.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201