INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: predaj

Športová hala na Prokofievovej sa predávať nebude

Športová hala na Prokofievovej sa predávať nebude

Mestská časť Petržalka v súčasnosti spravuje štyri športové haly, všetky z nich sú prenajaté súkromným spoločnostiam, ktoré v nich prevádzkujú rôzne športové aktivity. Nájomcovia do ich prevádzkyschopnosti investujú vlastné financie, no niektoré z nich si vyžadujú už komplexnejšie rekonštrukcie a opravy, keďže budovy majú už takmer 30 rokov.…
Opäť otvoria Farmárske trhy

Opäť otvoria Farmárske trhy

Po úspešných minulých rokoch plánujeme v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka opäť otvoriť predajné stánky na farmárskych trhoch pred OC TPD na Farského ulici. Začíname v piatok 4. marca, nakoľko počasie vyzerá, že nám to dovolí. Ďalej sa budeme stretávať už pravidelne každý piatok od 8.00 do 18.00 h.…
Chcete byť súčasťou Dní Petržalky?

Chcete byť súčasťou Dní Petržalky?

Naša mestská  časť  spoločne so Závodiskom v rámci prípravy Galaprogramu, ktorým 18. júna vyvrcholia Dni Petržalky oznamuje všetkým záujemcom o predaj občerstvenia a ostatného  tovaru (drobné umelecké, remeselné výrobky a pod.), že žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánkoch je možné zaslať poštou, alebo podať osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr do 6. mája 2016.…
Petržalka hľadá predajcov na Vianočné trhy

Petržalka hľadá predajcov na Vianočné trhy

V  Petržalke sa už pripravujú  Vianočné trhy. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na prenájom stánkov pre predaj občerstvenia a vianočného tovaru počas Vianočných trhov. Záujemcovia o predaj na Vianočných trhoch v Petržalke musia svoje súťažné návrhy na prenájom stánku doručiť v písomnej podobe Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb na Čapajevovej do 14. novembra do 12:00.…
Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Z redakčného mailu:  Obraciam sa na vás s vážnou obavou o udržanie parkoviska na križovatke Budatínska-Šintavská-Smolenická. V súčasnosti je parkovisko oplotené a strážené (samozrejme za poplatok). Parkovisko je takmer celé zaplnené (podľa môjho odhadu asi 50-60 miest). Na minuloročnom (júnovom) zasadnutí magistrátu predložilo mesto návrh na odpredaj tohto a priľahlého (trávnatá plocha) pozemku.…
Za lacným šteniatkom krutý biznis

Za lacným šteniatkom krutý biznis

Premýšľate nad kúpou šteniatka? Ak ste sa už rozhodli pre plemeno, ktoré vášmu životnému štýlu vyhovuje, je dobré zvážiť aj to, od koho si štvornohého kamaráta zaobstaráte. Na Slovensku sa totiž v posledných rokoch rozbehol biznis, s veľmi krutými atribútmi. Janka dlho vyberala psa, ktorý by sa hodil k aktívnemu životu jej rodiny.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201