INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: právna poradňa

Prázdninovať bude aj právna poradňa

Prázdninovať bude aj právna poradňa

Aj petržalská právna poradňa bude mať prázdniny a v priebehu najbližších dvoch mesiacov budú jej brány dočasne zavreté. Právne rady začne jej gestorka ponúkať až v septembri, a to v rovnakých dňoch ako doposiaľ. Gestorom petržalskej bezplatnej poradne je JUDr. Jarmila Doležalová, ktorá doposiaľ poradila viac ako tisíc Petržalčanom, pomohla im napísať odvolanie či žiadosť.…

Právna poradňa má do januára prestávku

Bezplatná právna poradňa bude od 15. decembra 2014 do 7. januára 2015 zatvorená. Najbližšie sa Petržalčania môžu prísť opäť poradiť v pondelok 12. januára 2015 v čase od 13.00 do 17.00 h. Petržalčania môžu využívať služby právnej poradkyne JUDr. Jarmily Doleželovej, ktorá radí obyvateľom najväčšej bratislavskej mestskej časti dva dni v týždni vždy v pondelok v čase od 13.00 do 17.00 h a v stredu od 9.00 do 12.00 h.…
Firemné aktivity sukničkára

Firemné aktivity sukničkára

Nie som žiadna netýkavka, ale teraz naozaj neviem čo mám robiť. Pred necelým rokom som nastúpila do jednej firmy, ako account manager. Od začiatku si ma nadriadený začal všímať viac ako ostatných zamestnancov, čo navonok zdôvodňoval počiatočnou starostlivosťou o nového zamestnanca.…
Dvere právnej poradne sú otvorené!

Dvere právnej poradne sú otvorené!

Po letnej prestávke začala 2. septembra na petržalskom miestnom úrade fungovať bezplatná právna poradňa. Právne rady poskytuje JUDr. Jarmila Doleželová, ktorá svoje služby ponúkla miestnemu úradu bez nároku na odmenu a poskytuje ich od septembra minulého roka. Počas prvého roka fungovania petržalskej právnej poradne ju navštívilo takmer 650 klientov.…
Neprehliadnite! Letné zmeny pošty a právnej poradne

Neprehliadnite! Letné zmeny pošty a právnej poradne

Prázdniny v právnej poradni Upozorňujeme, že služby právnej poradne, ktoré na miestnom úrade poskytuje mestská časť Petržalka, budú v letných mesiacoch prerušené. Právna poradňa otvorí dvere v pondelok, 2. septembra. Právne rady bude opäť bezplatne poskytovať JUDr. Jarmila Doleželová, a to vždy v pondelok, v čase od 13. do 17. h a v stredu od 9. do 12. h.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201