INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: pravidla

Jedno mesto, jedna Bratislava!

Jedno mesto, jedna Bratislava!

Keď v roku 2010 prijalo zastupiteľstvo koncepciu mestskej parkovacej politiky v Bratislave, bol to rozumný krok v ústrety územnému generelu statickej dopravy. Spoločné pravidlá parkovania v meste si ako neúspech prvotne pripísal manažment predchádzajúceho primátora, ktorý nedokázal zjednotiť názorové nezhody jednotlivých mestských častí. Vtedy takmer finálny návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe platenia a spôsobe preukázania zaplatenia odporučilo schváliť zo sedemnástich mestských častí len šesť, medzi ktorými bola, všetka česť, aj Petržalka.…
Zápis prváčikov už v apríli

Zápis prváčikov už v apríli

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 2015 v dňoch  7.apríla 2017  (piatok) od 15.00 do 18.00 h a 8.apríla 2017 (sobota) od 8.00 do 12.00 h.  …
Zákony v každodennom živote  (dnes o autoškolách)  Na ceste za vodičským preukazom    

Zákony v každodennom živote (dnes o autoškolách) Na ceste za vodičským preukazom    

  Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky. Tabuľa, monitor aj modely Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly sú výcvikové vozidlá, autocvičisko, alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií: autocvičisko a trenažér,  autocvičisko a náhradná výcviková plocha, trenažér a náhradná výcviková plocha,  autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha a učebné pomôcky.…
Mestskí poslanci  rozhodli o pravidlách parkovania

Mestskí poslanci rozhodli o pravidlách parkovania

V hlavnom meste SR Bratislave začnú v marci budúceho roka platiť nové pravidlá parkovania. Rozhodli o tom bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravuje pravidlá parkovania v meste a zavádza pri parkovaní na území Bratislavy jednotné pravidlá.…
Potrebujeme jasne definované pravidlá

Potrebujeme jasne definované pravidlá

Všetci sa zhodneme v tom, že chceme zaviesť jednotný parkovací systém pre celú Bratislavu tak, aby bol zrozumiteľný pre všetkých Bratislavčanov bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti žijú a zároveň aj pre návštevníkov hlavného mesta. Preto potrebujeme jednotnú parkovaciu politiku s jednotnými parametrami a pravidlami, ktorá ale bude riešiť aj špecifiká jednotlivých mestských častí. …
Každé voľby sa týkajú aj Petržalky!

Každé voľby sa týkajú aj Petržalky!

V sobotu sa otvoria volebné miestnosti a my môžeme opäť využiť právo voliča a vybrať si svojich zástupcov do Národnej rady SR. Alebo aj nie. Pri hľadaní odpovede na otázku – ísť či nejsť voliť? – by sme však mali brať na zreteľ aj fakt, že výsledky každých volieb – aj tých „veľkých“ – sa týkajú aj nás a Petržalky.…
Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií

Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií

V Petržalke sa dotácie budú schvaľovať po novom. Zmeny sa týkajú najmä spresnenia účelu, na ktorý je možné dotácie žiadať, podmienok ich čerpania, ale aj výšky poskytovanej dotácie, ktorá nesmie presiahnuť 60% celkových nákladov na projekt. Poslanci schválením nových pravidiel, ktoré formou Všeobecne záväzného nariadenia predložil zástupca starostu Michal Radosa,  ďalej zaviedli nový druh dotácií, tzv.…
Nové pravidlá pre petície

Nové pravidlá pre petície

Petičné právo je jednou z výsad verejnosti pri aktívnej správe miestnych záležitostí. Mestská časť Bratislava-Petržalka novelizuje Zásady vybavovania petícií tak, aby celý proces od jej doručenia po vybavenie bol maximálne otvorený. Petícia musí v prvom rade obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201